Přestupná / konečná 2

Vizuální identita 2. ročníku výstavy bakalářských a magisterských prací studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Animace bez zvuku pro TV obrazovky v prostorách univerzity, plakáty pro obě místa výstavy, piktogramy jednotlivých oborů, orientační systém v budově výstavy a řešení krabičky a obálek katalogů. Výběr titulních fotek a sazba katalogů byla na několika dalších studentech. Za realizaci patří dík hlavně Petře Jirouškové.

2009

pk2 krabicka - predek   pk2 krabicka - zadek

pk2 1 Animace   pk2 2 Audiovize

pk2 3 GD   pk2 4 Fotka

pk2 5 Odev   pk2 6 Obuv

pk2 7 Design   pk2 8 Prostor