Bezpečnost práce

Série plakátů do polské soutěže Bezpečnost práce mladých lidí.

2008

pruhy2.aipruhy2.aipruhy2.ai